EFT niveau 1 Paris

3/4 Mars 2018

16/17 Juillet 2018

29/30 Septembre 2018

 

Prix: 350 Euro

 

EFT Niveau 2 Paris

5/6 Mars 2018

18/19 Juillet 2018

1/2 Octobre 2018

 

Prix: 350 euro

 

MatrixReimprinting ou Reencodage de la Matrice Paris

8/9/10/11 Mars 2018

20/21/22/23 Juillet 2018

4/5/6/7 Octobre 2018

 

Prix: 620 Euro

 

Les styles d'attachement  Paris

19/20/22/21 Mars 2018

25/26/27/28 Juillet 2018

11/12/13/14 Octobre 2018

 

Ego States Paris

 

12/13 mars 2018

15/16 octobre 2018

 

Strategies de Therapie Breve Paris

17/18 Octobre 2018

 

Supervision Matrix

8/9 Octobre 2018

 

 Nouveau: MatrixReimprinting in Montreal ( Laval)

 October 26 to 29th 2018

 https://liberationdestress.com/inscription-eft-tle-realite-laval-montreal/formations-eft-tle/85-formation-matrix-reimprinting-ou-reencodage-de-la-matrice-avec-marion-blique-2018